Dokterspraktijk
dokters afspraak maken

Afspraak maken

Een afspraak maak je of via deze website (klik op:"afspraak maken" of op onderstaande artsenfoto's )  of

per telefoon : 011 / 666 111, onze secretaresse Kelly, Liesbeth of Linda helpt U graag tussen 08:00 en 19:00 uur.

Dokter
Jos Stammen

Dokter Jos Stammen

Maak een afspraak met
Dokter Jos Stammen

Afspraak maken

Dokter
Nele Beke

Dokter Nele Beke

Maak een afspraak met
Dokter Nele Beke

Afspraak maken

Dokter
Rachel Mandungu

Dokter Rachel Mandungu

Maak een afspraak met
Dokter Rachel Mandungu

Afspraak maken

Dokter
Koen Meus

Dokter Koen Meus

Maak een afspraak met
Dokter Koen Meus

Afspraak maken

huisbezoek

Huisbezoek aanvragen?

Indien mogelijk, vraag een huisbezoek de dag voordien aan of ten laatste voor 10.00 uur de dag zelf.

In onze praktijken hebben we veel betere omstandigheden en materialen om de patiënt de beste zorg te geven,

daarom worden huisbezoeken alleen maar gedaan als de patiënt zich niet naar de praktijk kan verplaatsen.

wachtnummer

Wachtnummer

Tijdens een weekavond en -nacht is de huisarts van wacht voor dringende medische hulp rechtstreeks bereikbaar op 090 240420 .
Van vrijdagavond tot maandagochtend is de huisarts van wacht vanuit “Mijn-Wachtpost” in Het Medisch Centrum Beringen, http://www.mijnwachtpost.be, 011/715 650

 

ZOEK JE BETROUWBARE GEZONDHEIDSINFORMATIE,

ga niet googelen en klik op : http://www.gezondheidenwetenschap.be/ .

wachtnummer

Afwezigheid

Bij afwezigheid van uw voorkeurarts of eigen huisarts kan een andere arts van het team U steeds ontvangen of bezoeken en uw individueel medisch dossier op dat ogenblik raadplegen en aanvullen.

Indien U bij een arts geen afspraak kan boeken op de bovenstaande foto's van de LeopArtsen, gelieve dan onze secretaresse dan  even te bellen  op 011 666 111. Onze secretaresse kan U mogelijk in samenspraak met een arts toch nog een afspraak regelen. 

wachtnummer

Wist je dat ... 

LeopArts  Er zijn vage plannen om in de toekomst onze praktijk te "verbreden", met bijkomende collega's en mogelijk ook  bijkomende consultatieplaatsen... wordt vervolgd. 

LeopArts  zal zeker ook patiënten blijven ontvangen in de "Strooiendorp-praktijk" op de Lommelsesteenweg 160 !

2016 : Met ons nieuw medisch dossier zal U in de toekomst Uw vaccinaties, medicatie enz thuis zelf kunnen raadplegen! Een grote stap in deze richting zetten we nu. Op volgende stappen is het wachten op de informatici van ons programma. Intussen is het zeer wenselijk dat U bij elke consultatie al bij het binnen komen Uw identiteitskaart klaar houdt. Uw identiteitskaart is de nieuwe "sleutel" om Uw dossier te openen, zoals later thuis om uw vaccinaties te bekijken, bij de apotheek om Uw allergieën te controleren of op een spoeddienst om snel Uw medische basisgegevens te checken...