Dokterspraktijk
dokters afspraak maken

Afspraak maken

Een afspraak maak je of via deze website (klik op:"afspraak maken" of op onderstaande artsenfoto's )  of

per telefoon : 011 / 666 111, onze secretaresse Kelly, Liesbeth of Linda helpt U graag tussen 08:00 en 19:00 uur.

   DOKTER

JOS STAMMEN

Dokter Jos Stammen

Maak een afspraak met
Dokter Jos Stammen

Afspraak maken   bijkomende arts gezocht

 

 

Maak een afspraak met

Afspraak maken

Dokter
Nele Beke

Dokter Nele Beke

Maak een afspraak met
Dokter Nele Beke

Afspraak maken


Dokter
Inge Vankerkhove

Vervangende arts

Dokter Inge Vankerkhove

Maak een afspraak met
Dokter Inge Vankerkhove

Afspraak maken

Dokter
Rachel Mandungu

Dokter Rachel Mandungu

Maak een afspraak met
Dokter Rachel Mandungu

Afspraak maken

Dokter
Koen Meus

Dokter Koen Meus

Maak een afspraak met
Dokter Koen Meus

Afspraak maken

huisbezoek

Huisbezoek aanvragen?

Indien mogelijk, vraag een huisbezoek de dag voordien aan of ten laatste voor 10.00 uur de dag zelf.

In onze praktijken hebben we veel betere omstandigheden en materialen om de patiënt de beste zorg te geven,

daarom worden huisbezoeken best alleen maar gedaan als de patiënt zich niet naar de praktijk kan verplaatsen.

wachtnummer

Wachtnummer

Tijdens een weekavond en -nacht is de huisarts van wacht voor dringende medische hulp rechtstreeks bereikbaar op 090 240420 .
Van vrijdagavond tot maandagochtend is de huisarts van wacht vanuit “Mijn-Wachtpost” in Het Medisch Centrum Beringen, http://www.mijnwachtpost.be, 011/715 650.

  ZOEK JE BETROUWBARE GEZONDHEIDSINFORMATIE,

ga niet googelen en klik op : http://www.gezondheidenwetenschap.be/ .

wachtnummer

Uw arts werkt veel maar niet altijd, daarom:

Bij afwezigheid van uw voorkeurarts of eigen huisarts kan een andere arts van het team U ontvangen en uw individueel medisch dossier op dat ogenblik raadplegen en aanvullen.

Indien U bij een arts geen afspraak kan boeken op de bovenstaande foto's van de LeopArtsen, gelieve dan onze secretaresse even te bellen  op 011 666 111. Onze secretaresse kan U mogelijk in samenspraak met een arts toch nog een afspraak regelen.

 

wachtnummer

Leoparts-NIEUWS:

2017 !!!  WIJ WENSEN IEDEREEN EEN ZO GEZOND  EN ZO FIJN MOGELIJK 2017 TOE!!!

   januari *2016 : Met ons nieuw medisch dossier zal U in de toekomst Uw vaccinaties, medicatie enz thuis zelf kunnen raadplegen! Een grote stap in deze richting zetten we nu. Op volgende stappen is het wachten op de informatici van ons programma. Intussen is het zeer wenselijk dat U bij elke consultatie al bij het binnen komen Uw identiteitskaart klaar houdt. Uw identiteitskaart is de nieuwe "sleutel" om Uw dossier te openen, zoals later thuis om uw vaccinaties te bekijken, bij de apotheek om Uw allergieën te controleren of op een spoeddienst om snel Uw medische basisgegevens te checken...

*Gemaakte afspraken bij Leoparts proberen wij zou stipt mogelijk te volgen. Door onvoorziene omstandigheden, eigen aan ons beroep, is het stipt naleven van het 'afspraaktijdstip' niet altijd mogelijk. Maak daarom je afspraak altijd zo dat je even voordien in de wachtzaal bent en dat je verder programma rekening houdt met het mogelijk wat uitlopen van je 'richt-uur'.

 *LeopArts zoekt dringend een bijkomende huisarts om onze groep te versterken!